Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

20:05
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viafreeway freeway

January 21 2020

20:32
8870 884b 500
Reposted frompiehus piehus viajanuschytrus januschytrus
20:29
20:12
9759 7c8b 500
Reposted frompiehus piehus viagket gket
20:12
Reposted fromSilentRule SilentRule viaMtsen Mtsen
13:14
5793 4841 500
Reposted frommangoe mangoe viajanuschytrus januschytrus
13:13
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert vianiskowo niskowo

January 20 2020

19:20
5640 455c 500
Reposted fromhrafn hrafn viaszydera szydera
19:13
5280 e1f2 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
19:12
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera

January 16 2020

19:01
4564 7285 500
Reposted fromtfu tfu viaMtsen Mtsen
18:23
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— L.C.
Reposted fromwowlovely wowlovely vianiskowo niskowo
18:23
Większość z nas nie może być wszędzie, rozmawiać ze wszystkimi, poznać wszystkich miast świata; nie mamy czasu, pieniędzy ani tylu przyjaciół. (...) jedynym sposobem na to, by przeciętny człowiek zobaczył dziewięćdziesiąt dziewięć procent z tego, jest czytanie książek.
— Ray Bradbury "451° Fahrenheita"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
18:23
3167 db10 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viacool-carlos cool-carlos
18:22
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamemesjasz memesjasz
18:22
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
18:22
3175 8862 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapomoor pomoor
18:21
1837 a2b3 500
Reposted fromdjLangley djLangley viateijakool teijakool
18:20
4045 0940 500
Reposted fromqb qb viaangusiasty angusiasty
18:19
0570 cde4 500
Reposted fromartlover artlover viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl