Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

07:55
4600 8a82
Reposted fromolaosa olaosa vianiskowo niskowo
07:53
0350 d01e 500
Reposted fromfungi fungi viapapaj papaj
07:52
7266 3917
Reposted fromZircon Zircon viagket gket
07:51
3814 98a9
Reposted fromteijakool teijakool viafreeway freeway
07:47
1760 dfe2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
07:47
7482 fd49 500
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
07:46
6751 51f2 500
Reposted fromnyaako nyaako viafreeway freeway

January 30 2020

08:48
5011 6fbc 500

January 25 2020

20:05
Reposted fromzelbekon zelbekon viapankamien pankamien
19:56
8758 7533 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
19:41
8590 1439 500
Griffith Observatory space merch
Reposted fromikari ikari viaHypothermia Hypothermia
19:39
7100 fd4e 500
Reposted fromkirstenow kirstenow viaangusiasty angusiasty
19:38
4542 06de 500
Reposted fromgaf gaf viaangusiasty angusiasty
19:30
1242 5810 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaMtsen Mtsen
19:30
4483 78ac 500
Reposted frompapaj papaj viaangusiasty angusiasty
19:28
8885 702f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatichga tichga
19:28
9439 23c3 500
Filiżanka herbaty. Do jutra powinna wystarczyć. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
19:26
9171 33e9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrarzynka grarzynka
19:25
1533 542c 500
Reposted fromxanth xanth viaMtsen Mtsen

January 22 2020

20:05
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl