Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

3111 d718 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
3103 14b4 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedHeadCath RedHeadCath
2814 0662 400
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
4842 30cc 400
Reposted fromkaiee kaiee viaEwkaLoL EwkaLoL
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viapersona-non-grata persona-non-grata
8545 15e4 400
3177 948c 400
Reposted fromintrigante intrigante viapodprzykrywka podprzykrywka
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viatobecontinued tobecontinued
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viabanshe banshe
8965 4f51 400
Reposted fromoll oll viabanshe banshe
1697 eb7c 400
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viabanshe banshe

June 22 2017

8610 ca69 400
Reposted fromtfu tfu viacoffeebitch coffeebitch
8650 dbb5 400
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka

June 21 2017

8416 3594 400
uuuuu
Reposted frompankamien pankamien viaRedHeadCath RedHeadCath
2410 b43b 400
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
8652 7b2a 400
Reposted fromslodziak slodziak viaPaseroVirus PaseroVirus

June 20 2017

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaemciu emciu
3452 e4d8 400
Reposted fromstroschek stroschek viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl