Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

17:00
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
16:31
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaxannabelle xannabelle
15:36
15:35
15:34
7642 1fa2 420
15:33
2753 45fb 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viasmoke11 smoke11
15:25
6332 ffe3 420
Reposted fromochgod ochgod viaazazel azazel
15:24
15:23
8124 8f6a 420
Reposted fromNajada Najada viaazazel azazel
15:23
2620 3b07 420
Reposted fromNajada Najada viaazazel azazel
15:23
1474 f471 420

blueblackdream:

Léon Spilliaert, Les trois figures, 1904

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaazazel azazel
15:20
5660 94de 420
15:20
6317 b786 420
Reposted frommidnightfox midnightfox viatfu tfu
15:18
2617 4b3f 420

meme-theft:

We’re living in hell

15:17
1206 e8b7 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
15:16
9780 012f 420
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
15:15
15:15
"(...) Tyle twojego, co zakłuje w piersiach".
Krystyna Miłobędzka.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
15:15
Najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy.
— Salman Rushdie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
15:13
Wiesz, co najbardziej wkurwia mnie w kobiecie, w której się zadurzyłem? Ano, kurwa, to, że nie potrafiła przyjąć normalnie jebanego komplementu. Naprodukujesz się, jaka z niej zacna panna jest, jak to jej blask urody i inteligencji opromienia ci szare dni dotychczasowego życia, a ta zamiast się uśmiechnąć czy tam zaszczebiotać, że jestem zbyt miły to pierdoli farmazony, że łżę i nie mam racji. Jak ja mam, kurwa, nie mieć racji, skoro daję jej jednoznacznie do zrozumienia, że dla mnie jest najpiękniejsza? I może nie wkurwiałbym się tak, gdyby mi zależało tylko na tym, żeby ją przelecieć. Nie, ja ją kocham szczerze, a ona jeszcze śmie mi insynuować, że to kłamstwo.
— Vanadain
Reposted fromgreywolf greywolf viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl