Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

18:20
0892 4f57 500
Reposted fromerq erq viajanuschytrus januschytrus
18:19
Reposted fromsamuso samuso viamemesjasz memesjasz
18:18
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
18:18
5471 cd12 500
Reposted frompiehus piehus viapodprzykrywka podprzykrywka
18:18
3430 3130 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianiggertits niggertits
18:10
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
18:10
9598 3a68 500
Reposted fromZircon Zircon viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
18:10
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
18:08
6950 0f54 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahornypigeon hornypigeon
18:06
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viapodprzykrywka podprzykrywka
18:05
8979 71d1
Reposted frompersempre persempre viahornypigeon hornypigeon
18:04
2569 4500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
18:04
8321 d9df
Reposted frompiehus piehus viazwariowalam zwariowalam
18:02
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
18:00
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazwariowalam zwariowalam
17:45
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazwariowalam zwariowalam

November 09 2019

13:09
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
13:08
2391 e3bb 500
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu
13:08
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viahavingdreams havingdreams
13:08
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl