Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

10:22
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu vialiveindarkness liveindarkness
10:22
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
10:20
7318 ed64 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHypothermia Hypothermia
10:20
Reposted fromlaserpony laserpony viaHypothermia Hypothermia
10:19
6831 3041 420

judyjetsons:

me abt to do my makeup

Reposted fromShinnomew Shinnomew viaHypothermia Hypothermia
10:16
8309 6755 420
Reposted fromtfu tfu
10:16
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viagdziejestola gdziejestola
10:16
0454 2e34 420

April 22 2017

19:20
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
13:09
2272 00b1 420
Reposted fromfreakish freakish viasmoke11 smoke11
13:08
9323 7a78 420
Reposted fromwestern-feeling western-feeling viasmoke11 smoke11
12:43
1252 c21c 420
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viasmoke11 smoke11
12:43
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viasmoke11 smoke11
12:41
6278 29f7 420
Gdy myślisz, że "każualowy" to najgorsze co można stworzyć.
Reposted frompankamien pankamien viaHypothermia Hypothermia
12:41
Play fullscreen
rappityrap
Reposted frompankamien pankamien viaHypothermia Hypothermia
12:24
8284 c8c8 420
Reposted fromShinnomew Shinnomew viabanshe banshe
12:23
9158 b795 420
Reposted frommegaflygon megaflygon viabanshe banshe
12:21
5974 39b2 420
12:19

April 21 2017

15:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl