Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

15:44
6191 19b6 360
Reposted fromkatvont katvont viaExplorers Explorers
15:44
Reposted fromhysterie hysterie viaExplorers Explorers
15:44
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
15:42
4239 0dd5 360
Reposted fromktosiowa ktosiowa viashitsuri shitsuri
15:38
Nałogowcy, jako grupa, zazwyczaj osiągają ponadprzeciętne wyniki w testach na inteligencję.
Dlaczego?
Ty mi powiedz.
Może dlatego, że jesteśmy wystarczająco bystrzy, żeby zorientować się, jaki gówniany jest świat, i dochodzimy do wniosku, że nałóg jest jedyną formą radzenia sobie z tym faktem.
— J. Frey
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viashitsuri shitsuri
15:34
Chodź, siądziemy i będziemy nienawidzili ludzi...

— "Czyż nie dobija się koni?"
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viashitsuri shitsuri
15:33
6308 082c 360
Reposted fromchrispratt chrispratt viashitsuri shitsuri
15:32
Jeden objaw jak jedna randka- o niczym nie świadczy.
— Profesor od psychiatrii
Reposted fromkatalama katalama viaRozaa Rozaa
15:30
0776 4e10 360
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRozaa Rozaa
15:30
0259 6f5c 360
Reposted fromlaluna laluna viaRozaa Rozaa
15:29
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viaRozaa Rozaa

February 21 2017

19:33
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
16:47
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viaRozaa Rozaa
16:44
4102 e65b 360
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaRozaa Rozaa
16:44
9301 a99c 360
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
16:44
7349 da46 360
Reposted frommyu myu viaszydera szydera
16:03
16:02
15:14
15:13
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl