Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

10:51
2438 aa7d 500
Reposted fromEonowy Eonowy viaMtsen Mtsen
09:50
0607 e6df 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaprincess-carolyn princess-carolyn
09:48
0190 530f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaprincess-carolyn princess-carolyn

July 30 2019

13:28
0680 e6f1
Reposted fromkrn krn viainzynier inzynier
13:27
9860 348f 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaikari ikari
13:27
0415 4796 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viablackheartgirl blackheartgirl
13:27
W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
13:26
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viablackheartgirl blackheartgirl
13:25
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viablackheartgirl blackheartgirl
13:24
Wszystko jest w porządku. 
 Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo
13:21
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
13:21
1918 91ed 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
13:21
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viablackheartgirl blackheartgirl
13:20
3384 cd19 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaNajada Najada
13:19
Mam prawo nie cenić niektórych obyczajów, zachowań, tak samo jak nie cenię ich u innych kultur. Nie uważam zarzynania baranów i kamienowania kobiet za kulturę równą mojej. I nie będę. Tak samo wielu zachowań, które są oparte na alkoholu, przemocy, prymitywizmie. Jestem neurotykiem, mam prawo żyć w swoim świecie.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaNajada Najada
13:16
0625 846c 500
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie

July 27 2019

12:17
12:10
8898 dcb2 500
Reposted fromZircon Zircon viaNaitlisz Naitlisz
12:10
Reposted frompffft pffft viatfu tfu
12:08
8909 cef5 500
Reposted fromZircon Zircon viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl